VRAGEN EN DOCUMENTEN


Overeenkomst geldlening

Hier vind je de voorbeeldovereenkomst van geldlening

Informatiedocument AFM

Hier vind je het informatiedocument AFM

Koopovereenkomst certificaat

Hier vind je de voorbeeld koopovereenkomst certificaten

FAQ

Hier vind je antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag hier niet tussen? Mail ons op info@oersoepbrouwerij.nl en we geven je zo snel mogelijk een antwoord.

Bij een lening krijg je na de looptijd je hoofdsom uitgekeerd en daarnaast krijg je de afgesproken rente.
 
Bij een certificaat is er geen afgesproken looptijd en je ‘hoofdsom’ kun je enkel uitgekeerd krijgen door verkoop van je certificaat. Er is echter geen afspraak over wat de hoogte van deze hoofdsom zal zijn, dat wordt onderling door koper en verkoper afgesproken. Je hoofdsom kan bij verkoop dus groter, gelijk, kleiner, of zelfs €0,- zijn. Bij een certificaat is er ook geen afgesproken rente. Je krijgt (naast je uitkering in natura) dividend. Hier is echter ook geen zekerheid over. Het bestuur kan besluiten, of, en welk deel van de winst ze uitkeren als dividend. In 2023 en 2024 zal Oersoep geen dividend uitkeren, maar de winst herinvesteren in het bedrijf.
 
Als je het vanuit investeringsoogpunt bekijkt dan is investeren in certificaten dus risicovoller dan een lening en daarnaast investeer je op een langere termijn dan bij een lening. 

Als certificaathouder kun je niet aansprakelijk gesteld worden. Het risico dat je loopt is beperkt tot je certificaten. In het ergste geval worden je certificaten dus waardeloos.

In 2023 en 2024 zullen we geen dividend uitkeren en herinvesteren we de volledige winst in het bedrijf. De jaren daarna zal door het bestuur steeds besloten worden, of en welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend. 

*Winst is wat het bedrijf dat jaar heeft verdiend en dividend is het bedrag dat wordt uitgekeerd, dit zijn dus twee verschillende begrippen, die niet direct in relatie met elkaar hoeven te staan.

Het bestuur besluit op basis van de volgende factoren: Is er winst gemaakt? Is de liquide positie voldoende voor het uitkeren van dividend? Zijn er investeringsplannen waar we het geld aan willen besteden? Wat is de mening/het advies van de certificaathouders en/of de adviesraad? 
In het kort kan hierover gezegd worden dat het bestuur het streven naar een hogere waarde van de certificaten voor het streven naar een dividenduitkering stelt. Het bestuur zal dus ook niet zo snel besluiten tot het uitkeren van dividend als er goede ivesteringsplannen zijn. Gedachte hierachter is ook dat een goede investering van de winsten hopelijk zal leiden tot een hogere waarde van de certificaten. Indien er geen toekomstplannen zijn voor de besteding van de winsten dan zal het bestuur sowieso dividend uitkeren.

Kortom, zolang we geld nodig hebben voor andere plannen en/of verplichtingen, dan keren we geen dividend uit.

De waarde die wij intern aanhouden voor de certificaten is de waarde die je er oorspronkelijk voor betaald hebt. Deze waarde houden we bij voor de mensen die dit op hun belastingaangifte dienen aan te geven. Dit is de waarde die je dadelijk ook in je persoonlijke omgeving op de website kunt vinden. Het maximale bedrag dat we op dit moment aanhouden is een bedrag van €25,- per certificaat. Hierbij is ook rekening gehouden met de aanbiedingskosten en het rendement in natura. Koop je 205 certificaten voor €5000,- dan is de waarde dus €24,39 per certificaat. Heb je voor verschillende prijzen certificaten aangeschaft dan middelen we de waarde.

Uiteindelijk is de echte prijs die je ervoor kunt krijgen pas duidelijk als je het certificaat weer zou verkopen. Wat iemand op dat moment bereid er voor te betalen is de waarde.

Je certificaten vallen onder je eigen vermogen, net zoals aandelen of het geld op je rekening. De waarde dient dus in Box 3 meegeteld te worden. In je account kun je het bedrag vinden dat wij voorstellen als de waarde. Dit komt in de regel neer op het bedrag dat je er oorspronkelijk voor betaald hebt.

Er zijn een aantal onderwerpen waar certificaathouders over kunnen beslissen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bier dat we een maal per jaar brouwen voor de certificaathouders. Daarnaast horen we natuurlijk wel graag jullie mening en ideeën, want dat is een van de redenen om voor jullie als eigenaar te kiezen.
Hiervoor hebben we de jaarlijkse Carried by the Crowd bijeenkomsten en losse bijeenkomsten waarin jullie mening gevraagd wordt.

Voor veel onderwerpen heeft een certificaathouder echter geen stemrecht.
We hebben voor verkoop van certificaten van aandelen gekozen in plaats van aandelen, juist omdat daarmee wel het economisch recht van de aandelen bij jullie terecht komt maar niet het stemrecht. Indien we dadelijk voor veel beslissingen dienen te overleggen met 1000 eigenaren, dan is een slagvaardige bedrijfsvoering niet mogelijk. Het stemrecht van het aandeel dat onderliggend is aan het certificaat van aandeel wordt uitgeoefend door het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Oersoep, waar wijzelf op dit moment het bestuur van vormen. 

Kan ik mijn certificaat verkopen/kopen?

Handel in certificaten is toegestaan volgens de door de stichting voorgeschreven procedure. Vanaf 2024 plaatsen wij aanbod en vraag op een online omgeving voor eigenaren die meer dan 20 certificaten hebben. Daar staat ook uitgelegd wat de regels omtrent vraag en aanbod zijn. Daadwerkelijke aan- en verkoop dient vervolgens via de rekening van Stichting Administratiekantoor Oersoep te lopen, anders is de transactie niet geldig. De stichting dient namelijk een register bij te houden van certificaathouders en we willen fraude met certificaten voorkomen. Besef wel dat er geen enkele garantie is dat je je certificaat kunt verkopen, of meer certificaten kunt kopen. Er dient in deze gevallen ook altijd iemand te zijn die respectievelijk een certificaat wil kopen, of wil verkopen. Daarnaast kan het zijn dat je niet wil verkopen voor de prijs die de ander biedt, of niet wil kopen voor de prijs die de ander vraagt.


Koop dus enkel certificaten met geld dat je kunt missen.

Dat weten we niet. Je certificaat kan meer waard worden, de waarde kan hetzelfde blijven, maar je certificaat kan ook in waarde zakken. Uiteraard hopen wij, nog meer dan jij, dat de waarde stijgt. De kans dat je certificaat op korte termijn heel veel meer waard wordt vinden we echter erg onwaarschijnlijk. Indien je op de korte termijn veel winst wil maken, dan adviseren we je om je geld ergens anders in te investeren.

Nee, deze verkoop van certificaten valt niet onder het toezicht (of prospectusplicht) van de AFM. We hebben, volgens de verplichting van de AFM, een informatiedocument opgesteld. Dit informatiedocument en andere documenten (zoals deze FAQ), zijn wel ter kennisgeving aangeleverd aan de AFM, maar deze worden niet goedgekeurd door de AFM. Zorg dus dat je je goed informeert over je investering.

Een Stichting Administratiekantoor heeft als hoofdactiviteit het, tegen uitgifte van certificaten, verwerven en beheren van aandelen in een specifieke B.V. (in dit geval Oersoep B.V.) en het uitoefenen van alle aan de aandelen verbonden rechten. 
Oersoep B.V. heeft aandelen geleverd aan Stichting Administratiekantoor Oersoep. Stichting Administratiekantoor Oersoep heeft deze aandelen gecertificeerd en heeft alle certificaten van aandelen vervolgens aan Oeroep B.V. geleverd. 

De economische rechten van de aandelen (recht op dividend en recht op de waarde van het aandeel) behoren toe aan de certificaathouder, in dit geval nog Oersoep B.V., maar indien een certificaat wordt doorverkocht aan een nieuwe eigenaar behoort het economisch recht van het aandeel dus toe aan de nieuwe eigenaar. 

Het stemrecht van het aandeel behoort echter niet toe aan de certificaathouder, maar kan worden uitgeoefend door de aandeelhouder, oftewel Stichting administratiekantoor Oersoep.

Lees hiervoor ook ‘Wat is een STAK?’. Door het certificeren van aandelen wordt het economisch eigendom en het stemrecht van een aandeel gescheiden. Het stemrecht blijft verbonden aan het aandeel en het economisch recht komt bij het certificaat te liggen. Door een certificaat te kopen heb je dus wel recht op het dividend dat wordt uitgekeerd en je hebt het recht om je certificaat te verkopen, maar je kunt het stemrecht van het aandeel niet uitoefenen.

In het informatiedocument staan veel van de risico’s beschreven, zorg dat je dit goed doorneemt. In het algemeen kan gezegd worden dat je door te investeren de kans loopt om dit geld te verliezen. Zorg dat je nooit geld investeert dat je niet kunt missen.

Je koopt certificaten in Oersoep B.V.. Deze B.V. is 100% eigenaar van Oersoep Brouw B.V. (brouwerij Oersoep). Indien we bijvoorbeeld een nieuw brouwcafé zouden starten dan richten we hiervoor een nieuwe B.V. op die ook eigendom wordt van Oersoep B.V. en dus ook van jou. 

Dat is een goede vraag! Meer Oersoep verkopen is hiervoor natuurlijk een belangrijke basis. Hebben alle plekken waar je graag komt al Oersoep op tap? Als ambassadeur van ons merk kun je heel wat bereiken. 

De oprichters van Oersoep, de medewerkers, de vrijwilligers, de deelnemers aan eerdere crowdfundingen en misschien jij binnenkort ook?